ÜLKEMİZDE PRİMER İMMÜN YETMEZLİK TANI ve TEDAVİSİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK MERKEZLER
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi , Pediatrik İmmünoloji Ünitesi
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik İmmünoloji-Allerji Bilim Dalı
 • Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Araştırma Hastanesi, Pediatrik İmmünoloji Ünitesi
 • Sağlık Bakanlığı, Dr Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları , Eğitim ve Araştırma hastanesi, pediatrik İmmünoloji Ünitesi
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Pediatrik İmmünoloji Allerji Bilim Dalı
 • Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, pediatrik İmmünoloji Allerji  Bilim Dalı
 • Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi Pediatrik İmmünoloji-Allerji Bilim Dalı
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik İmmünoloji-Allerji Bilim Dalı
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik İmmünoloji-Allerji ve Enfeksiyon Bilim Dalı
 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik İmmünoloji-Alerji Bilim Dalı
 • Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Acıbadem Üniversitesi , Pediatrik İmmünoloji Allerji Bilim Dalı
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik İmmünoloji-Allerji Bilim Dalı 
 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik İmmünoloji-Allerji Bilim Dalı
 • Sakarya Üniversitesi  Tıp Fakültesi Pediatrik İmmünoloji-Allerji Bilim Dalı
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik İmmünoloji Bilim Dalı
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik İmmünoloji-Allerji Bilim Dalı
 • Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik İmmunoloji-Allerji Bilim Dalı

 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik İmmunoloji-Allerji Bilim Dalı
 • Antalya Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Alanya Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik İmmünoloji-Allerji Bilim Dalı

 • Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik İmmünoloji-Allerji Bilim Dalı      
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik İmmünoloji-Allerji Bilim Dalı

 • İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik İmmünoloji-Allerji Bilim Dalı

 • Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik İmmünoloji-Allerji Bilim Dalı

 • Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik İmmünoloji-Allerji Bilim Dalı