YAYINLARIMIZ
Baran Erman, Tugba Arikoglu, Aylin Kont Ozhan, Ali Demirhan, Nazan Tokmeci, Cigdem Aydogmus, Caner Aytekin.

Investigation of causative genetic defects in patients with primary immunodeficiency by next generation sequencing. Annals of Medical Research 28 (5), 1038-1043

Ghosh S, Köstel Bal S, Edwards ESJ, Pillay B, Jiménez Heredia R, Erol Cipe F, Rao G, Salzer E, Zoghi S, Abolhassani H, Momen T, Gostick E, Price DA, Zhang Y, Oler AJ, Gonzaga-Jauregui C, Erman B, et. al.

Extended clinical and immunological phenotype and transplant outcome in CD27 and CD70 deficiency. Blood. 2020 Dec 3;136(23):2638-2655.

Baran Erman, Basak Adakli Aksoy.

Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Turkısh Journal Of Immunology, cilt.8, sa.3, ss.113-119, 2020

Erman B, Çipe F.

Genetic Screening of the Patients with Primary Immunodeficiency by Whole-Exome Sequencing. Pediatr Allergy Immunol Pulmonol. 2020 Mar;33(1):19-24

B Erman, S Fırtına, BA Aksoy, S Aydogdu, GE Genç, Ö Doğan, C Bozkurt.

Invasive Saprochaete capitata infection in a patient with autosomal recessive CARD9 deficiency and a review of the literature. Journal of clinical immunology 40 (3), 466-474

B Erman, S Fırtına, T Fışgın, C Bozkurt, FE Çipe.

Biallelic form of a known CD3E mutation in a patient with severe combined immunodeficiency. Journal of clinical immunology 40 (3), 539-542

İmmün Sisteme Giriş ve Primer İmmün Yetmezliklerde Sınıflama

Prof. Dr. İlhan Tezcan, Hacettepe Üniversitesi

Tanıya Götüren Klinik ve Labratuvar İpuçları; Erken Tanı Mümkün Mü?

Prof. Dr. Aydan İkincioğulları, Ankara Üniversitesi

Hastamda Primer İmmün Yetmezlik Olabilir Mi?

Doç. Dr. Funda Çipe, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Tedavi ve İzlem

Doç. Dr. Elif Karakoç Aydıner, Marmara Üniversitesi

İleri İmmünolojik Tanı Yöntemleri

Doç. Dr. Elif Karakoç Aydıner, Marmara Üniversitesi