CAN SUCAK TRANSLASYONEL İMMÜNOLOJİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Can Sucak Translasyonel İmmünoloji Araştırma Laboratuvarı, TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.’nin Candan Bişeyler Vakfı ile birlikte uyguladığı CAN’ınız Sağ Olsun Projesi kapsamında “öksüz hastalık” olarak tanımlanan Primer İmmün Yetmezlik (PİY) alanında tanı olanaklarının arttırılması ve hastaların gerekli sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi ile yapılan protokol çerçevesinde Hacettepe Üniversitesi Genombilim ve Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGEN) işbirliği ile faaliyet göstermektedir.

Primer immün yetmezliklerin hücresel, moleküler ve genetik olarak tanımlanması, hastalık seyrinin öngörülmesi, tedavinin planlanması, hastanın izlemi ve genetik danışma açısından çok önemlidir. Hastada genetik eksikliğin belirlenmesi de özel önem taşımaktadır. Hacettepe Can Sucak Translasyonel İmmünoloji Laboratuvarı’nda hastaların genetik eksikliklerinin ayrıntılı laboratuvar araştırmaları ile belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yurt içinde pahalı, deneyim gerektiren, ulaşılmasında sorunlar yaşanan bu analizlerin uygun şekilde ve erken dönemde gerçekleştirilmesi hastalarımız için bir umut ışığı olacaktır.

Can Sucak Translasyonel İmmünoloji Araştırma Laboratuvarı 2020 yılında Hacettepe Üniversitesi Genombilim ve Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGEN) çatısı altında kurulmuştur.

Primer immün yetmezlikler bağışıklık sisteminde görev yapan hücre ve molekülleri etkileyen mutasyonlar sonucu ortaya çıkan kalıtsal hastalıklardır.  Bu hastalıklar akraba evlilklerinin yaygın olması nedeni ile ülkemizde diğer toplumlara göre daha fazla görülmektedir. Primer immün yetmezlik hastalarının erken tanı alması etkin tedavi açısından çok önemlidir. Bu hastalık grubu için özellikle genetik tanının önemi son yıllarda çok daha iyi anlaşılmıştır.

Can Sucak Translasyonel İmmünoloji Araştırma Laboratuvarı’nın amacı dünyada ileri araştırma merkezlerinde kullanılan son teknolojik yöntem ve sistemler ile primer immün yetmezlik hastalarına genetik tanının koyulması ve kapsamlı fonksiyonel çalışmaların yapılmasıdır. Tüm Türkiye’ye hizmet vermeyi amaçlayan laboratuvarımızda ileri düzey araştırmaların yapılması ile yurtdışına bağımlılığın azaltılması hedeflenmektedir. Bu amaçlarla primer immün yetmezlikli hastalara erken tanı sağlanacak olup, etkilenmiş moleküllerin saptanmasıyla hastaların etkin ve hedefe yönelik rasyonel tedavileri gerçekleştirilecektir.

Can Sucak Vakfına bu hizmeti için teşekkür eder, primer immün yetmezlikli hastalara sağlanacak olan bu imkana hastalarımız adına minnettarlığımızı ifade etmek isterim.

Prof. Dr. İlhan Tezcan, Hacettepe Üniversitesi Genombilim ve Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGEN) Müdürü & Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı

Değerli Meslektaşlarım,

Sevgili Arkadaşlarım,

Meslek hayatımın son 25 yılında amacım; adeta bir buzdağını çağrıştıran PİY hastalarını farketmek, Onlar’a tanı ve tedavi olanağı sağlamak oldu. Bilim ve teknolojideki gelişmeler yoluma ışık tuttu. Geçen bu zaman içinde büyük bir ivme ile tanımlanan PİY’ lerin sayısı 400’ü aştı. Buzdağı büyüdükçe bilgim arttı. Hayallerim gelişti. “Erken tanı, etkin tedavi hayat kurtarır” parolam oldu. Her hasta ile yaşama dair yeni birşeyler keşfettim, Hasta doğsalar bile yaşamayı, sağlıklı olmayı hakeden bu bebekler, çocuklar, ergenler ve aileleri için umut olmanın değerini hissettim; pes etmemeyi, vaz geçmemeyi öğrendim. Olanaklarımızı, gücümüzü, enerjimizi birleştirmek için gönüllü olmayı misyon edindim.

Can Sucak Primer İmmün Yetmezlik Araştırma Laboratuarı’nı yapılandırmayı amaçlayan, yoğun çaba ve emek ürünü olarak gerçekleştiren tüm duyarlı insanlara, kurum ve kuruluşlara, sevgili Gülsan ve Ayhan Sucak’a şükranlarımı sunuyorum.

Dr. Aydan İkincioğulları, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı

Özellikle son yıllarca yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesiyle primer immün yetmezlik alanında yapılan araştırmalar da daha ileri düzeyde yapılabilmektedir. Primer immün yetmezlik hastalarında genetik tanının koyulması etkin tedavi için hayati önem taşımaktadır. Dünyada şu an için bilinen 430 farklı primer immün yetmezlik alt grubu bulunmaktadır. Yeni nesil dizileme yöntemlerinin kullanılması her yıl bir çok farklı yeni immün yetmezliğin genetik olarak tanımlanmasını sağlamıştır. Yapılan araştırmalar 3000’den fazla genin primer immün yetmezlik hastalıklarıyla ilişkili olabileceğini göstermektedir.

Can Sucak Translasyonel İmmünoloji Araştırma Laboratuvarı yeni nesil dizileme dahil bir çok farklı teknolojik sistemine sahip ileri düzey bir araştırma merkezidir. Merkezimizin amacı primer immün yetmezlikli hastalarda, uygulanması zahmetli, pahalı ve deneyim gerektiren yeni nesil yöntemler ile genetik tanının koyulmasıdır. Bununla birlikte hastalıkların biyolojik mekanizmalarının aydınlatılması için gereken fonksiyonel araştırmaların da yapılması planlanmaktadır. Bu araştırmaların tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de yapılması hem hastalar açısından hem de akademik açıdan ülkemize yararlı olacaktır.

Dr. Baran Erman, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü