HAKKIMIZDA

Can Sucak Candan Bişeyler Vakfı, 2018 yılında Ayhan ve A. Gülsan Sucak tarafından genetik bir hastalık olan Doğumsal Bağışıklık Yetmezliği (primer immün yetmezlik) ve ihtiyaç olması halinde nadir görülen ve yaşamı tehdit eden diğer ÖKSÜZ hastalıkların toplumda ve sağlık camiasında hak ettiği ilgi ve önemi bulması amacıyla kurulmuştur. Vakıf; her bireyin içerisinde yaşadığı topluma geri verecek bir şeyleri olabileceği inancıyla; küçük yaşlardan itibaren, duygu sömürüsüne meydan vermeden merhamet ve empati duygularını geliştiren, minnet borcu oluşturmadan el uzatan, yansız, etkin, iyi organize, azları birleştirip çoğa varan örgütlü, şeffaf ve güvenilir bir İYİLİK AĞI oluşturulmasına, farklı bir ifade ile sivil toplum örgütleri birliğine ulaşmayı sağlayacak çalışmalar yapmayı hedefler.